Una vaca sobre el verde pastar.
Credit line: © Achilles | Dreamstime.com